Cameratoezicht

Omdat er sprake kan zijn van overlast, vandalisme en ongewenst bezoek in en rond complexen van RIBW GO hebben we het protocol cameratoezicht opgesteld. Hierin wordt onder andere een beschrijving gegeven van de praktische uitvoering van het cameratoezicht, mede met het oog op de bescherming van de privacy van de bewoners, medewerkers en bezoekers van de complexen.